nyheter

Allmäna nyheter

För att få tillgång till så färsk information som möjligt så se till

att följa vår Facebook sida.

Där får ni info om diverse utflykter, resmål och träffar som inte bara vi fixar utan även våra medlemmar som alla brinner för sitt skoterintresse!


Facebooksidan hittar ni på www.facebook.com/Sävarådalens-Snöskoterklubb

2022-02-20 Rally VM

För att skoteråkare ska kunna besöka rallyt har Skoterklubben på uppdrag av Sävar IK tagit fram en tillfällig skoterled med två skoterparkeringar vid Degersjön för sträcka ss3/6 mellan Lillåbron och Sävar. Då det kommer råda skoterförbud utanför skoterleder inom 3 km från tävlingssträckan blir det bara denna plats samt den som Robertsfors skoterklubb arrangerar i Ösjön man kan besöka lagligt med snöskoter. Den tillfälliga skoterleden utgår från leden mellan Sävar och Bullmark på östra sidan ån. Skyltar vart man ska vika av kommer att finnas på plats under rallyt. I entren är det förköp eller betalning med kontanter som gäller. Det är även kontanter som gäller i kioskerna. Det saknas fortfarande funktionärer till skoterentren så om någon är intresserad kontakta Mattias på mattias83@gmail.com

Den tillfälliga leden är markerad i rött på kartan.

2022-02-09 SKOTERLED AVSTÄNGD SÄVAR-BULLMARK

Skoterleden på västra sidan ån är nu stängd då Umeå kommun anmodat rennäringen att flytta renar till området för att göra plats för Rally VM.

Alternativa skoterleder är den på östra sidan ån och den via Tväråmark. Leden som är stängd är den som är överkryssad med rött på kartan.

2021-12-22 LEDER AVSTÄNGDA!

Då byggandet av Norrbottniabanan dragit igång kommer en del leder att stängas. Leden längs kraftledningen från Täfteån in mot Anumark samt leden över E4 och Täftebölesjön stängs permanent. Leden mellan Ersmark och Anumark stängs primärt under byggtiden. Ett arbete med en detaljplan för ett nytt industriområde väster om Dåvamyrans kraftvermevärk pågår så vad som händer där senare går inte att säga med säkerhet i dagsläget. Information från kommunen och trafikverket samt en bild med lederna som påverkas ses här nedan. Led markerad med rött försvinner. Eventuella förändringar kan ske.