nyheter

Allmäna nyheter

För att få tillgång till så färsk information som möjligt så se till

att följa vår Facebook sida eller kolla i cardskipper appen.

Där får ni info om diverse utflykter, resmål och träffar som inte bara vi fixar utan även våra medlemmar som alla brinner för sitt skoterintresse!


Facebooksidan hittar ni på www.facebook.com/Sävarådalens-Snöskoterklubb

2023-02-06 Årsmöte!

Sävarådalens Snöskoterklubb kallar till årsmöte den 20/2 klockan 19:00 i FBIKs klubbstuga i Bullmark.
Punkter enligt stadgarna.
Motioner mottages via savar-skoterklubb@hotmail.com
För att kunna köpa fika vill vi att man anmäler sig via savar-skoterklubb@hotmail.com och det går bra att anmäla flera i samma mail. Det vore ju väldigt tråkigt om inte fikat skulle räcka.


Välkomna!


/Styrelsen

2024-01-21 ❌️Skoterled tillfälligt avstängd!❌️

Skoterleden som korsar E4 söder om Sävar mot Täfteå är nu avstängd. Snön vi fått på slutet gör det väldigt svårt för renarna i området. Renägarna samlar nu ihop renarna i follan som finns där för att först se till att dom har något att äta och senare kunna flytta renarna till lämpligare område. Någon officiell alternativ led finns inte men om någon känner för att försöka driva det arbetet är man välkommen att kontakta styrelsen via savar-skoterklubb@hotmail.com

2021-12-22 LEDER AVSTÄNGDA!

Då byggandet av Norrbottniabanan dragit igång kommer en del leder att stängas. Leden längs kraftledningen från Täfteån in mot Anumark samt leden över E4 och Täftebölesjön stängs permanent. Leden mellan Ersmark och Anumark stängs primärt under byggtiden. Ett arbete med en detaljplan för ett nytt industriområde väster om Dåvamyrans kraftvermevärk pågår så vad som händer där senare går inte att säga med säkerhet i dagsläget. Information från kommunen och trafikverket samt en bild med lederna som påverkas ses här nedan. Led markerad med rött försvinner. Eventuella förändringar kan ske.