klubben

Fakta om SÅSK

 

Sävarådalens snöskoterklubb (SÅSK) följer den vackra Sävarån och dess dalgång från källan till havet. Det natursköna området erbjuder besökaren att se både älg, bäver och utter och annat vilt längs skoterspåret. Vad det gäller fisket så är Sävaråns nedre delar specellt känd för sitt lakfiske men även fisksorter av ädlare slag såsom öring, lax, harr och sik finns i många vattendrag för den intresserade.

 

Skoterklubben SÅSK bildades 1976 och sedan dess har klubben vuxit till ca 350 medlemmar. SÅSK är medlem i riksorganisationerna Svemo och Snofed. Klubben huvudsyfte är ledunderhåll, led-dragning, skapa en sund och ordnad skotertrafik samt en mängd olika aktiviteter för våra medlemmar under såväl vinter som barmarksäsongen.

 

SÅSK förfogar över ca 32 mil skoterleder inom vårt avlånga område. Skötseln av leder sker till största delen med hjälp av ideell verksamhet. Inom varje by finns ett sk sladdteam som har tillgång till sladdar och annat material som behövs för underhållet av lederna.

Anslutningar finns i alla väderstreck till grannklubbar runt omkring oss och planer på nya leder finns hela tiden i beräkning. 

Det finns flera grill och raststugor längs hela Sävarådalen för den som vill stanna till och ta en fika. Det finns tillgång till Bensin, reservdelar, livsmedel och chans att ta köpa eller äta en matbit i Botsmark, Bullmark och Sävar. Körningen i området är varierande gillar du inte den kurviga och kuperade terrängen runt Botsmark med kan du ju alltid sträcka ut på havsisen till en av Sveriges soligaste öar Holmön, om isen tillåter förstås.

 

Bland klubbens övriga aktiviteter kan nämnas skotervisningar, familjeutflykter och klubbträffar.

 

För att utveckla våra skoterpiloter till säkrare och ansvarsfulla förare så har vi ett samarbete med en körskola. Vi tillhandahåller förarbevisutbildning där alla får medverka inte bara medlemmarna är du inte medlem så blir du det gratis ett år! Genom kurserna kan vi fånga upp framförallt ungdomarna i området och lära dem ta ansvar och respekt i skoterspåret.

 

Skoterträffarna sker innan säsongen har börjat samt efter. Träffarna brukar innehålla förutom SÅSK verksamhet även intressanta föredragshållare från bla polisen, skotertidningen, försäkringsbolag m.m med viktig information som berör oss alla som kör snöskoter.

 

Klubben har dessutom en tidning (häfte) som skickas till alla medlemmar om vad som kommer att hända under den kommande säsongen och kan på så sätt informera alla som inte har möjlighet att komma på klubbträffarna. Klubben har även denna hemsida som var en av Sveriges första klubbsida på internet.

 

Välkommen in i Klubben du med!

 

 

 

/Sävarådalens Snöskoterklubb

Copyright © All Rights Reserved