klubben


Fakta om SÅSK

 

Sävarådalens snöskoterklubb (SÅSK) följer den vackra Sävarån och dess dalgång från källan till havet. Det natursköna området erbjuder besökaren att se både älg, bäver, utter och annat vilt längs skoterspåret. Vad det gäller fisket är Sävaråns nedre delar speciellt känd för sitt lakfiske men även fisksorter av ädlare slag såsom öring, lax, harr och sik.


Skoterklubben SÅSK bildades 1976 och är medlem i riksorganisationerna Svemo och Snofed. Klubbens huvudsyfte är ledunderhåll, led-dragning samt att skapa en sund och ordnad skotertrafik.


SÅSK förfogar över ca 32 mil skoterleder inom vårt avlånga område. Skötseln av leder sker med ideell verksamhet. Inom varje by finns ett sk sladdteam som har tillgång till sladdar och annat material som behövs för underhållet av lederna. Anslutningar finns i alla väderstreck till grannklubbar runt omkring oss och planer på nya leder finns hela tiden.


För att utveckla våra medlemmar till säkra och ansvarsfulla förare så har vi ett samarbete med en körskola, som tillhandahåller förarbevisutbildning där alla får medverka.


En gång per år skickar klubben ut en folder till alla medlemmar med information om vad som kommer att hända under den kommande säsongen.


Välkommen i klubben du med!/Sävarådalens Snöskoterklubb

Copyright © All Rights Reserved