klubben


Fakta om SÅSK

 

Sävarådalens snöskoterklubb (SÅSK) följer den vackra Sävarån och dess dalgång från källan till havet. Det natursköna området erbjuder besökaren att se både älg, bäver, utter och annat vilt längs skoterspåret. Vad det gäller fisket är Sävaråns nedre delar speciellt känd för sitt lakfiske men även fisksorter av ädlare slag såsom öring, lax, harr och sik.


Skoterklubben SÅSK bildades 1978 och är medlem i riksorganisationen Snofed. Klubbens huvudsyfte är ledunderhåll, led-dragning samt att skapa en sund och ordnad skotertrafik.


SÅSK förfogar över ca 32 mil skoterleder inom vårt avlånga område. Skötseln av leder sker med ideell verksamhet. Inom varje sladdområde finns ett sk sladdteam som har tillgång till sladdar och annat material som behövs för underhållet av lederna. Anslutningar finns i alla väderstreck till grannklubbar runt omkring oss och planer på nya leder finns hela tiden.


För att utveckla våra medlemmar till säkra och ansvarsfulla förare så har vi ett samarbete med en körskola, som tillhandahåller förarbevisutbildning där alla får medverka.


En gång per år skickar klubben ut en folder till alla medlemmar med information om vad som kommer att hända under den kommande säsongen.


Välkommen i klubben du med!/Sävarådalens Snöskoterklubb

___________________________________________________________

Styrelsen säsongen 2022

 

Ordförande

Mattias Åström mattias83@gmail.com

070-2698433

 

Sekreterare

Pär Andersson skoterpa@hotmail.se

070-2919409 

 

Kassör

Mikael Hägglund Micke90@hotmail.com

073-0972799 

 

Ledamot

Robert Sehlstedt robert.sehlstedt@hotmail.com

0790788885


Jimmy Larsson jimmy@bullmark.se

070-5633676

 

Suppleant

Hans Johansson hanzz@telia.com

070-6433384


Olov Jonsson olov.jonsson@bostaden.umea.se

070-3132216

 

Valberedning 

Kent-Åke Palm

Magnus Hägglund

 

Ledansvariga

Sävar - Åström Sladdteam 070-2698433 mattias83@gmail.com

Bullmark - Ove Jonsson 070-6953058  

Botsmark - Mikael Hägglund  073-0972799 Micke90@hotmail.com

Ivarsboda - Pär Andersson 070-2919409 skoterpa@hotmail.se 

Gravmark - Robert Sehlstedt


Revisorer

Jimmy Åström

 

Webb/folder

Mattias Åström mattias83@gmail.com

070-2698433

 

Kontaktperson

Mattias Åström mattias83@gmail.com

070-2698433
___________________________________________________________

Sponsorer

Här nedan finner ni Sävarådalens Snöskoterklubbs sponsorer/reklamdeltagare

Vill du också bli sponsor/reklamdeltagare eller vet du om något företag

som kanske är sugen på sponsra eller köpa reklam? 

 

Här till höger kan ni ladda ned eller skriva ut avtalet från PDF form.


 

Annars kan ni maila oss på: savar-skoterklubb@hotmail.com

___________________________________________________________

 

 

Ica Supermarket Sävar

 

Agro Service

 

Biltema Umeå

 

BW Fritid

 

Botsmarks Däck

 

Bisab

 

Botsmarks bilteknik & Trading

 

Botsmarks Maskin

 

CareTech

 

Denson Logistics

 

Garageport Experten

 

HB Däck

 

IA Neon

 

Johanssons Maskin

 

Johanssons Bygg

 

Kunskapslagret

 

Knut Karlssons Snickerifabrik

 

Laitis

 

Mickelbo Gård

 

Oskarsson & Nilsson

 

Rydman Entr

 

Skog & Trädgård Umeå

 

S.P.A Skandinavisk Process Automation 

 

Umeå Terräng & Motor

 

Ögrens Elektriska

 

7 Eleven Teg Umeå