medlem

Bli medlem i klubben!


Årsavgiften på 200 kr går till större delen till underhåll av klubbens skoterleder. 

I detta räknas bl.a. inköp av sladdskotrar, drivmedel, inköp av skyltar, byggande av broar, mm. 

Kostnad för upprättande och tryckande av skoterledskarta ingår också. 

En del av pengarna används dessutom till de gemensamma aktiviteter som anordnas under säsongen.

Som medlem får du köpa skoterolja till ett mycket bra pris.
För att bli medlem i klubben sätter man in 200 kr på Bankgiro: 741-9898

eller betalar via Swish till nummer: 123-1615608

Glöm inte att skriva namn, adress samt mailadress så kommer en folder, medlemskort samt årets ledbevis i brevlådan!

 

Styrelsen säsongen 2019/2020

 

Ordförande

Mikael Hägglund Micke90@hotmail.com

073-0972799 

 

 

Sekreterare

Pär Andersson skoterpa@hotmail.se Ivarsboda

070-2919409 

 

Kassör

Lage Hägglund Micke90@hotmail.com

076-5932585

 

Ledamot

Ove Jonsson 070-6953058 ( SMS )

Olov Jonsson 070-3132216 olov.jonsson@bostaden.umea.se

Simon Widerstedt 070-2244403 s.widerstedt@gmail.com

 

 

Suppleant

Hans Johansson 070-6433384 hanzz@telia.com

Ronny Åström 070-2288977 astromronny@gmail.com

 

 

Valberedning 

Mattias Åström, Jimmy Larsson

 

Ledansvariga

Hans Sladdteam Sävar  070-6433384 hanzz@telia.com

Ove Jonsson 070-6953058 Bullmark 

Raoul Åström  070-6595516 raoul.astrom@hotmail.com Botsmark

Pär Andersson 070-2919409 skoterpa@hotmail.se Ivarsboda 

Simon Widerstedt 070-2244403 s.widerstedt@gmail.com Gravmark

 

Revisorer

Raoul Åström, Jimmy Åström

 

Webb/folder

Mattias Åström 070-2698433 mattias83@gmail.com

 

Kontaktperson

Mikael Hägglund Micke90@hotmail.com

073-0972799 

Copyright © All Rights Reserved